Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 09.10.2009
Дата публікації 12.10.2009 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Свалявський хлібокомбінат"
Юридична адреса* 89300, Закарпатська обл.,м. Свалява,вул. Суворова,6
Керівник* Кошеля Іван Михайлович - Голова правління. Тел: 0313322262
E-mail* svalyavahleb@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Згідно поданої заяви Кошеля Івана Михайловича (паспорт: серія ВО №509791 виданий Свалявським РВ УМВС України в Закарпатській області від 01.10.98р.) до Наглядової ради ВАТ "Свалявський хлібокомбінат" про звільнення його з посади голови правління ВАТ "Свалявський хлібокомбінат", який володіє 48,06% акцій товариства і протягом останніх семи років обіймав посаду голови правління,рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 09.10.09р.) було прийнято рішення про звільнення Кошелі Івана Михайловича з посади голови правління ВАТ "Свалявський хлібокомбінат" у зв'язку з поданою ним заявою. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.Згідно рішення Наглядової ради (Протокол №1 від 09.10.09р.) було прийнято рішення призначити виконуючим обов'язки голови правління ВАТ "Свалявський хлібокомбінат" Кошеля Валерія Івановича (паспорт: серія ВО №194995 виданий Свалявським РВ УМВС України в Закарпатській області від 04.03.1997р.) на період до скликання чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Свалявський хлібокомбінат". Володіє 29,09% акцій товариства. Протягом останніх семи років обіймав посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
3. Рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 09.10.09р.) було прийнято рішення про звільнення Кошелі Валерія Івановича з посади члена наглядової ради ВАТ "Свалявський хлібокомбінат" у зв'язку з призначенням виконуючим обов'язки голови правління на період до скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства.Володіє 29,09% акцій товариства. Протягом останніх семи років обіймав посаду члена Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кошеля Іван Михайлович