Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 30.04.2013
Дата публікації 02.05.2013 08:18:03
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Свалявський хлібокомбінат"
Юридична адреса* 89300, Закарпатська обл.,м. Свалява,вул. Суворова,6
Керівник* Кошеля Іван Михайлович - Директор. Тел: 0313322262
E-mail* svalyavahleb@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

- 30.04.2013р. звільнено директора Кошеля Валерiя Iвановича паспорт серія ВО №194995 виданий 04.03.1997р. Свалявським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Частка в статутному капіталі товариства 77.14%.
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 30.04.2013р. звiльнено з посади директора Кошеля Валерiя Iвановича у зв'язку iз обранням членом Наглядової ради товариства. Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради, в.о. голови правлiння та директора товариства. Посадова особа непогашеноїсудимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- 30.04.2013 звільнено члена Наглядової ради Кошеля Iвана Михайловича, паспорт серія ВО №509791 виданий 01.10.1998р. Свалявським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Частка в статутному капіталі товариства складає 0.01%.
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 30.04.2013р. звiльнено з посади члена Наглядової ради Кошеля Iвана Михайловича у зв'язку iз обранням директором товариства. Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду голови правлiння та члена Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- 30.04.2013 призначено директором Кошеля Iвана Михайловича паспорт серія ВО №509791 виданий 01.10.1998р. Свалявським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi.Частка в статутному капіталі товариства складає 0.01%.
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 30.04.2013р. призначено на посаду Директора Кошеля Iвана Михайловича термiном на три роки. Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду голови правлiння та члена Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- 30.04.2013 призначено членом Наглядової ради Кошеля Валерiя Iвановича паспорт серія ВО №194995 виданий 04.03.1997р. Свалявським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Частка в статутному капіталі товариства складає 77.14%.
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 30.04.2013р. призначено на посаду члена Наглядової ради Кошеля Валерiя Iвановича термiном на три роки. Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради, в.о. голови правлiння та директора товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- 30.04.2013 звільнено голову Наглядової ради Бачо Степана Степановича паспорт серія ВО №336722 виданий 16.10.1997р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Частка в статутному капіталі товариства складає 0.02%.
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 30.04.2013р. звiльнено з посади голови Наглядової ради Бачо Степана Степановича у зв'язку iз закiнченням термiну дiї перебування на посадi. Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

-30.04.2013р. призначено головою Наглядової ради Бачо Степана Степановича паспорт серія ВО №336722 виданий 16.10.1997р. Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Частка в статутному капіталі товариства складає 0.02%.
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 30.04.2013р. призначено на посаду голови Наглядової ради Бачо Степана Степановича термiном на три роки.Протягом останнiх семи рокiв обiймав посаду голови Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

-30.04.2013 звільнено члена Наглядової ради Кошеля Ганну Павлiвну паспорт серія ВО №332583 видапний 24.09.1997р. Свалявським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Частка в статутному капіталі товариства складає 0.04%.
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 30.04.2013р. звiльнено з посади члена Наглядової ради Кошеля Ганну Павлiвну у зв'язку iз закiнченням термiну дiї перебування на посадi. Протягом останнiх семи рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- 30.04.2013р. призначено членом Наглядової ради Кошеля Ганну Павлiвну паспорт серія ВО №332583 виданий 24.09.1997р. Свалявським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Частка в статутному капіталі товариства складає 0.04%.
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 30.04.2013р. призначено на посаду члена Наглядової ради Кошеля Ганну Павлiвну термiном на три роки. Протягом останнiх семи рокiв обiймала посаду члена Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- 30.04.2013р. звільнено ревiзора Гартавер Тетяну Iванiвну паспорт серія ВО №358520 виданий 27.12.1997р. Свалявським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Частка володіння в статутному капіталі товариства складає 0.04%.
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 30.04.2013р. звiльнено з посади Ревiзора Гартавер Тетяну Iванiвну у зв'язку iз закiнченням термiну дiї перебування на посадi. Протягом останнiх семи рокiв обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- 30.04.2013р. призначено ревiзором Гартавер Тетяну Iванiвну паспрт серія ВО №358520 виданий 27.12.1997р. Свалявським РВ УМВС України в Закарпатськiй областi. Частка володіння в статутному капіталі товариства складає 0.04%.
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №1 вiд 30.04.2013р. призначено на посаду Ревiзора Гартавер Тетяну Iванiвну термiном на три роки. Протягом останнiх семи рокiв обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Кошеля Іван Михайлович