Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 07.12.2007
Дата публікації 12.12.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Свалявський хлібокомбінат"
Юридична адреса* 89300, Закарпатська обл.,м. Свалява,вул. Суворова,6
Керівник* Кошеля Іван Михайлович - Голова правління. Тел: 0313322262
E-mail* svalyavahleb@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
07.12.2007,акції прості іменні,випускаються прості іменні акції в кількості 1 600 000 штук в документарній формі.Номінальна вартість однієї акції залишається незмінною і становить 11 копійок. Підписка відбувається в два етапа. Переважним правом на придбання акцій товариства користуються усі акціонери ВАТ "Свалявський хлібокомбінат",сума цінних паперів , що розміщуються- 176,0 тис.грн.,частка від статутного капіталу-64,0 %. Рішення про емісію цінних паперів ,що перевищує 25 % статутного капіталу прийняте на загальних зборах акціонерів ВАТ"Свалявський хлібокомбінат" 07.12.2007 року, протокол №1 від 07.12.2007 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Кошеля Іван Михайлович