Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 14.06.2010
Дата публікації 17.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Свалявський хлібокомбінат"
Юридична адреса* 89300, Закарпатська обл.,м. Свалява,вул. Суворова,6
Керівник* Кошеля Валерій Іванович - Директор. Тел: 0313322262
E-mail* svalyavahleb@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року звільнено з посади виконуючого обов'язки голови правління Кошеля Валерія Івановича (паспорт серія ВО №194995 виданий Свалявським РВ УМВС 04.03.1997р.) у зв'язку із створенням в товаристві одноосібного виконавчого органу - Директора у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р.. Володіє 29,09% акціями емітента. Протягом останніх семи років обіймав посаду члена Наглядової ради та виконуючого обв'язки голови правління товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р. в товаристві створено одноосібний виконавчий орган - Директор. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року Кошеля Валерія Івановича (паспорт серія ВО №194995 виданий Свалявський РВ УМВС 04.03.1997р.) призначено Директором товариства терміном на 5 (п'ять) років. Володіє 29,09% акціями емітента. Протягом останніх семи років обіймав посаду члена Наглядової ради та виконуючого обов'язки голови правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року звільнено з посади члена правління Русин Надію Василівну (паспорт серія ВО №127943 виданий Свалявським РВ УМВС 28.05.1996р.) шляхом відкликання згідно Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р. та створенням в товаристві одноосібного виконавчого органу товариства - Директор. Акціями емітента не володіє. Протягом останніх семи років обіймала посаду члена Правління, головного бухгалтера.Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду членів правління нікого не призначено у зв'язку із створенням одноосібного виконавчого органу товариства - Директора.

4. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року звільнено з посади Голову Наглядової ради товариства Бачо Степана Степановича (паспорт серія ВО №336722 виданий Ужгородським МВ УМВС 16.10.1997р.) шляхом відкликання згідно Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р.та створенням одноосібного виконавчого органу товариства - Директор. Володіє 0,02% акцій емітента. Протягом останніх семи років обіймав посаду голови Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року призначено на посаду Голови Наглядової ради товариства Бачо Степана Степановича (паспорт серія ВО №336722 виданий Ужгородським МВ УМВС 16.10.1997р.) терміном на 3 (три) роки. Володіє 0,02% акцій емітента. Протягом останніх семи років обіймав посаду голови Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року призначено на посаду члена Наглядової ради товариства Кошеля Івана Михайловича (паспорт серія ВО №509791 виданий Свалявським РВ УМВС 01.10.1998р.) терміном на 3 (три) роки. Володіє 48,05% акціями емітента. Протягом останніх семи років обіймав посаду голови правління ВАТ "Свалявський хлібокомбінат". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

7. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року звільнено з посади члена Наглядової ради товариства Кошеля Ганну Павлівну(паспорт серія ВО №332583 виданий Свалявським РВ УМВС 24.09.1997р.) шляхом відкликання згідно Закону України
"Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р.та створенням одноосібного виконавчого органу товариства - Директор.Володіє 0,04% акціями емітента. Протягом останніх семи років обіймала посаду члена Наглядової ради товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

8. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року призначено на посаду члена Наглядової ради товариства Кошеля Ганну Павлівну (паспорт серія ВО №332583 виданий Свалявським РВ УМВС 24.09.1997р.) терміном на 3 (три) роки. Володіє 0,04% акціями емітента. Протягом останніх семи років обіймала посаду члена Наглядової ради ВАТ "Свалявський хлібокомбінат". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

9. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року звільнено з посади Голови Ревізійної комісії товариства Танинець Галину Іванівну(паспорт серія 05-ФМ №609036 виданий Свалявським РВ УМВС 22.12.1988р.) шляхом відкликання згідно Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р.та створенням в товаристві посади - Ревізор. Володіє 0,04% акціями емітента. Протягом останніх семи років обіймала посаду голови Ревізійної комісії товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду голови Ревізійної комісії нікого не призначено у зв’язку із створенням в товаристві посади – Ревізор.

10. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року звільнено з посади члена Ревізійної комісії товариства Гартавер Тетяну Іванівну (паспорт серія ВО №358520 виданий Свалявським РВ УМВС 27.12.1997р.) шляхом відкликання згідно Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р.та створенням в товаристві посади - Ревізор. Володіє 0,04% акцій емітента. Протягом останніх семи років обіймала посаду члена Ревізійної комісії товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено у зв’язку із створенням в товаристві посади – Ревізор.

11. Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року звільнено з посади члена Ревізійної комісії товариства Гебеш Надію Олександрівну (паспорт 02-ФМ №635525 виданий Свалявським РВ УМВС 30.08.1979р.) шляхом відкликання згідно Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р.та створенням в товаристві посади - Ревізор. Володіє 0,04% акціями емітента. Протягом останніх семи років обіймала посаду члена Ревізійної комісії товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаду члена Ревізійної комісії нікого не призначено у зв’язку із створенням в товаристві посади – Ревізор.

12.Згідно рішення загальних зборів акціонерів, протокол №1 від 14 червня 2010року призначено на посаду Ревізора Гартавер Тетяну Іванівну (паспорт серія ВО №358520 виданий Свалявським РВ УМВС 27.12.1997р.) терміном на 5 (п'ять) років відповідно до прийнятого Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р.та створенням в товаристві посади - Ревізор. Володіє 0,04% акціями емітента. Протягом останніх семи років обіймала посаду члена Ревізійної комісії товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Кошеля Валерій Іванович