Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Дата здійснення дії: 14.06.2010
Дата публікації 16.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Свалявський хлібокомбінат"
Юридична адреса* 89300, Закарпатська обл.,м. Свалява,вул. Суворова,6
Керівник* Кошеля Валерій Іванович - Директор. Тел: 0313322262
E-mail* svalyavahleb@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Згiдно рішення загальних зборів акціонерів ВАТ „Свалявський хлібокомбінат”, Протокол №1 вiд 14.06.2010року було прийнято рiшення про лiквiдацiю дочiрного пiдприємства "Євробуд" вiдкритого акцiонерного товариства "Свалявський хлiбокомбiнат" у зв'язку із зупиненням виробництва віконних та дверних блоків і нестачею грошових коштiв для закупівлі сировини.
Дочірне підприємство „Євробуд” відкритого акціонерного товариства „Свалявський хлібокомбінат” займалося заготівлею та глибокою переробкою деревини. Мiсцезнаходження пiдприємства : Україна, Закарпатська область, 89300, м.Свалява, вул. Чехова, 55.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор Кошеля Валерій Іванович